Dental Smart Clinic

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027167806 แฟกซ์ :

E-mail : www.dentalsmart.net

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

อยู่ในโครงการเดอะไนน์ พระรามเก้า ชั้น3 ขึ้นลิฟต์หน้าแมคโดนัลด์

Go to top of page
<