เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

สำหรับสถานประกอบการ/คลิกนิกทางทัตกรรม ที่ต้องการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ต้องทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของท่าน เพื่อ สมัครสมาชิกจัดฟันดัดฟัน ตามเงื่อนไขของการได้รับคะแนน
      คะแนนดังกล่าวนี้จะแสดงผ่านการให้ดาว จากการที่สมาชิกกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามลำดับดังนี้


  ชื่อสถานประกอบการ/คลีนิก
  ที่อยู่ของสถานประกอบการ/คลีนิก
รวมคะแนน 1 ดาว

  รูปภาพ Profile ของสถานประกอบการ/คลีนิก

     หรือ โลโก้ของสถานประกอบการ/คลินิก (สมาชิกสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้)
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
รวมคะแนน 1 ดาว

  ข้อความแนะนำสถานประกอบการ/คลีนิก อย่างสั้น 200 อักษร รวมคะแนน 1 ดาว

  รูปภาพมุมต่างๆของสถานประกอบการ/คลีนิก ไม่เกิน 5 รูปภาพ รวมคะแนน 1 ดาว

  Facebook , Page , Website
  การปักหมุดแผนที่ หรือ google map

รวมทั้งหมด 4 ดาว  

** กรณีดังกล่าวนี้สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียนแบบธรรมดา ฟรี
นอกจากนี้สมาชิกสามารถเลือกสมัครลงทะเบียนแบบ อื่นๆ ได้ ตามแต่ละประเภท

เงื่อนไขการชื่อ Tag Stiker มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของการซื้อ       แบบ ระยะเวลา 1    เดือน ค่าบริการ เดือนละ    300    บาท
ประเภทของการซื้อ       แบบ ระยะเวลา 6    เดือน ค่าบริการเหมาจ่าย    1,500   บาท
ประเภทของการซื้อ       แบบ ระยะเวลา 1    ปี ค่าบริการเหมาจ่าย    2,900   บาท

กรณีของการซื้อ Tag Stiker นี้ จะได้รับเมื่อ ลูกค้าผู้เป็นสมาชิกยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  แบบลงทะเบียนธรรมดา

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อกรอกข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลเงือนไขข้างต้น

ได้รับสิทธิ์        การให้คะแนน แสดงผ่านการให้ดาว ตามเงือนไขการให้ดาวข้างต้น                   


  Exclusive member
ค่าบริการสำหรับสมาชิก Exclusive member 3,300 บาท/ปี

ได้รับสิทธิ์       

ได้รับสิทธิ์        การให้คะแนน แสดงผ่านทางการให้ดาว ดวงที่ 5       

ได้รับสิทธิ์        สามารถเปลี่ยน สีพื้นหลัง ของหน้าแสดงข้อมูล ของสถานประกอบการ/คลีนิกได้ (5 สี)

ได้รับสิทธิ์        สามารถเปลี่ยน ลายพื้นหลัง ของหน้าแสดงข้อมูล ของสถานประกอบการ/คลีนิกได้ (5 สี)

ได้รับสิทธิ์        การค้นหา Search ติดอันดับต้นๆเสมอ ของการค้นหาสถานประกอบการ/คลีนิก


  Senior member

ค่าบริการสำหรับสมาชิก Senior member 2,500 บาท/ปี

ได้รับสิทธิ์        เลือกได้ 2 แบบ ตลอดระยะเวลาอายุ ของ สมาชิก

ได้รับสิทธิ์        การให้คะแนน แสดงผ่านทางการให้ดาว ดวงที่ 5       

ได้รับสิทธิ์        สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าแสดงข้อมูล ของสถานประกอบการ/คลีนิก (5 สี)

ได้รับสิทธิ์        การค้นหา Search ติดอันดับต้นๆเสมอ ของการค้นหาสถานประกอบการ/คลีนิก


  Regular member

ค่าบริการสำหรับสมาชิก Regular member 1,500 บาท/ปี

ได้รับสิทธิ์        เลือกได้ 1 แบบ ตลอดระยะเวลาอายุ ของ สมาชิก

ได้รับสิทธิ์        การให้คะแนน แสดงผ่านทางการให้ดาว ดวงที่ 5       

<