ค้นหาคลินิคจัดฟัน


คำแนะนำหลังถอดเครื่องมือจัดฟัน

หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน จะได้รับเครื่องมือที่เรียกว่า รีเทนเนอร์ (retainer) เป็นเครื่องมือสำหรับการคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งหลังจากจัดฟันเสร็จและช่วยประคองฟันไว้ ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้เรียบร้อยแล้ว

การใส่รีเทนเนอร์ในปีแรกหลังจากถอดเครื่องมือควรใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา จะถอนก็ต่อเมื่อรับประทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น หลังจากนั้นทจะใส่เฉพาะตอนนอน หรือฟังคำแนะนำของทันตแพทย์ว่าจะใส่อีกนานเท่าใด


การเก็บรักษารีเทนเนอร์

ให้เก็บใส่กล่องพลาสติกที่พกพาได้สะดวกและระวังการทำตกพื้น เพราะอาจบิดเบี้ยว
หรือแตกได้ควรแปรงด้วยแปรงสีฟันกับน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่

ในกรณีที่ถ้ารีเทนเนอร์ชำรุดหรือสูญหาย ควรติดต่อทันตแพทย์จัดฟันเพื่อทำใหม่
เพราะฟัจะนกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนจัดฟัน


การคงสภาพฟันด้วยลวดยึดด้วยเรซิน

นอกจากรีเทนเนอร์ หมอฟันอาจใช้ลวดและเรซินคงสภาพฟันไว้ โดยซ้อนไว้ด้านหลังของฟันที่จัด คนไข้จะต้องทำความสะอาดให้ดี เพราะมีโอกาสที่หินปูนจะเกาะได้ง่าย

Go to top of page
<