ค้นหาคลินิคจัดฟัน


เครื่องมือจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันมี 2 แบบ คือ

1. เตรื่องมือจัดฟันชนิดถอนได้

สามารถถอดใส่ได้เองในระหว่างการจัด โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ จะใช้ในการเคลื่อนฟันเพียงบางซี่ หรือ บางตำแหน่ง

ข้อดี ถอดทำความสะอาดแปรงฟันได้ การดูแลความสะอาดง่าย
ข้อเสีย คือ การจัดฟันจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ถ้าถอดเครื่องมือบ่อยหรือไม่ค่อย่ใส่

เช่น เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (Clear aligner) เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขฟันที่มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นถาดสามารถสวมพอดีกับฟันของเรา
(เนื่องจากมันผลิตมาเฉพาะบุคคล) แต่ก่อนเทคนิคการจัดฟันแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องส่งไปทำต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถผลิตโดยช่างทันตกรรมในประเทศ ทำให้การจัดฟันแบบนี้มีราคาถูกลงมาก ทั้งนี้คนไข้จะเลือกชนิดการรักษานี้ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับฟันของเราเองว่าผิดปกติเพียงเล็กน้อยจริงๆ หรือไม่


2. เตรื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

เครื่องมือจัดฟันด้านนอก

เป็นเครื่องมืออยู่ที่ผิวด้านหน้าของตัวฟัน มักเป็นที่นิยมกว่าชนิดอื่นๆ อุปกรณ์นี้มีทั้งชนิดทำจากโลหะ และ แบบชนิดสีใสหรือสีเหมือนฟัน ซึ่งจะทำมาจากเซรามิกและพลาสติก


เครื่องมือจัดฟันด้านใน

เป็นการติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟันทำให้มองไม่เห็นช่วยซ่อนเครื่องมือไว้ด้านหลังของฟันจะมีอาการรำคาญลิ้นมากกว่าเครื่องมือจัดฟันประเภท อื่นการแปรงฟันทำได้ยากกว่าและมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าปกติหลายเท่า


จัดฟันแบบ Self Ligation

เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ยางในการรัดลวด ทำให้มีแรงเสียดทานน้อยช่วยลดระยะเวลาจัดฟันค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าจัดฟันแบบปกติราว 1-2 หมื่นบาท


ยางโอริง

ยางโอริง เป็นยางที่ใช้ยึดลวดให้ติดกับแบรกเก็ต มักจะมีสีให้เลือกหลายสีหลายแบบ ยางพวกนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ และเสื่อมได้ จึงควรต้องได้รับการเปลี่ยนทุกเดือน ถ้าพบว่าโอริงหลุดออก ควรจะต้องพบทันตแพทย์เพื่อติดโอริงใหม่ให้เร็วที่สุด เพราะถ้าโอริงหลุด ผลก็คือลวดจะไม่สัมผัสชิดติดกับแบรกเกต ทำให้ลวดไม่สามารถเคลื่อนฟันได้


มินิสกรู

จะมีบางกรณีที่หมอฟันจะ “ปักเดือย” หรือ “สกรู” ลงในเหงือก เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนฟัน เดือยหรือสกรูเหล่านี้ไม่มีอันตรายใดๆ และช่วยให้การจัดฟันง่ายขึ้น เสร็จเร็วยิ่งขึ้น

แต่ทั้งนี้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละคลินิก


Go to top of page
<