ค้นหาคลินิคจัดฟัน


การพิมพ์ปาก

การพิมพ์ปากเพื่อทำ โมเดลฟัน ทำให้หมอฟันทราบว่า ณ จุดเริ่มต้นของการรักษาคนไข้มีลักษณะของฟันอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

การ X-ray

รายละเอียดบางอย่างเราอาจมองเห็นไม่หมด ภาพ xray จะทำให้หมอฟันทราบรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกระดูกที่มองไม่เห็น เช่น ฟันคุด ฟันเกิน และรูปร่างของขากรรไกร เป็นต้น

การถ่ายภาพใน และ นอกช่องปาก

เช่นเดียวกันกับโมเดลฟัน หมอฟันจะต้องเก็บเป็นข้อมูลของคนไข้ทุกราย

การเตรียมช่่องปาก (ขูด อุด ถอน ผ่าฟัน)

ก่อนจะจัดฟัน คนไข้จำเป็นจะต้องอุดฟันที่ผุทุกๆซี่ และเหงือกต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการอักเสบเรื้อรัง และถ้ามีฟันคุดก็อาจจะต้องผ่าก่อนที่จะเริ่มต้นจัดฟัน

Go to top of page
<