ค้นหาคลินิคจัดฟัน


ทำไมต้องพบทันตแพทย์ทุกๆเดือน

เวลาจัดฟัน ฟันจะเคลื่อนได้เฉลี่ยเดือนละ 0.5-1 มิลลิเมตรเท่านั้น โดยฟันจะเคลื่อนที่ไปตามแรงลองลวดและแรงของยางที่หมดเปลี่ยนให้ในแต่ละเดือน

การมาพบหมอ เพื่อเป็นการควบคุมแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันให้ตรงตำแหน่ง ไม่เบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไป การขาดนัดหมอบ่อยๆ นานๆ อาจทำให้ฟันเครื่อยไปผิดตำแหน่ง และเสียเวลาจัดฟันนานขึ้นมาเดิม

ข้อควรปฎิบัติระหว่างจัดฟัน

หมั่นแปรงฟันบ่อยๆ เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันจะสะสมคราบอาหารและสิ่งสดปรกง่าย เมื่อสะสมมากๆ อาจทำให้ฟันผุ เป็นโรคเหงือกอักเสบ และมีกลิ่นปาก จึงควรแปรงฟันให้มากกว่าปกติ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง


2. ระมัดระวังในการทานอาหาร เช่นอาหารแข็ง เพราะอาจกระแทรก หรือ กระทบกับเหล็กที่จัดฟันจนหลุด อาหารเหนียวอาจทำให้สิ่งสกปรกหมักหมมมากยิ่งขึ้นและทำความสะอาดยาก

3. ทำตามคำแนะนำของหมอฟันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ยางเกี่ยวฟัน

4. คนไข้ที่จัดฟันอาจเกิดแผลในช่องปากได้ง่าย อาจใช้ขี้ผึ้งสำหรับป้องกันการขูดของเครื่องมือกับแก้ม ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามคลินิกทำฟันทั่วไปที่มีบริการจัดฟัน


ข้อเสียของการไม่มาตามทันตแพทย์นัด

เมื่อไม่มาตามที่หมอนัด ฟันมักจะเคลื่อนไปผิดตำแหน่งผิดทิศทาง ทำให้เสียเวลาต้องแก้ไขให้เคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง ฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ควรผิดนัดหมอ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องผิดนัดนั้นจริงๆ เช่นเดินทาง หรือปิดเทอม ควรโทรแจ้งให้หมอฟันทราบล่วงหน้า

Go to top of page
<