Rukfun Dentalplace

183 หน้าอาคารสหกรณ์กรุงเทพ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้่า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024243020 แฟกซ์ : -

E-mail : kongkiat_pu@yahoo.com -

16

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-20.00 น.

คลินิกตั้งอยู่บนถนนใหญ่ บนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้่า ติดHealthlandปิ่นเกล้่า ก่อนถึงlotusปิ่นเกล้่าและcentralปิ่นเกล้่าห่างเพียง1ป้ายรถเมล์ เดินทางสะดวกทั้งทางรถโดย รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร และรถส่วนตัว มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีWiFi รองรับการใช้บริการ ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

Go to top of page
<