คลินิคจัดฟันทั้งหมด ›› คลินิกเฉลิมศักดิ์ทันตกรรม

คลินิกเฉลิมศักดิ์ทันตกรรม

642/23-24 ถนนทหารบก อ.เมือง นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

โทรศัพท์ : 034-244322 แฟกซ์ :

E-mail :

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

Go to top of page
<