คลินิคจัดฟันทั้งหมด ›› คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม จังหวัดเพชรบุรี

คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม จังหวัดเพชรบุรี

141 หมู่ 4 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

โทรศัพท์ : 091-2679978-9 แฟกซ์ :

E-mail : pattrajen@gmail.com

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 16.30-19.30 น. น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. น.

คลินิกสีชมพู ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 กิโลเมตร

Go to top of page
<