คลินิคจัดฟันทั้งหมด ›› ศูนย์จัดฟันรากเทียมคลินิกทันตกรรมรามคำแหงอินเตอร์

ศูนย์จัดฟันรากเทียมคลินิกทันตกรรมรามคำแหงอินเตอร์

267 รามคำแหง37/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 088-671-4168, 02-718-6268 แฟกซ์ : 02-718-6268

E-mail : Ramjudfuns@gmail.com

13.757309968845291
100.61523914337158
15

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 11.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.

ศูนย์จัดฟัน - รากเทียม รามคำแหง อินเตอร์ งานจัดฟัน รากเทียมคุณภาพ ราคานักศึกษา แห่งเดียวในย่านรามคำแหง ที่คนไข้จัดฟัน ร้อยละ85 มาจากการบอกต่อ งานจัดฟันเรามีมาตราฐาน จึงได้รับการบอกต่อมาจนถึงทุกวันนี้ อุปกรณ์ สะอาดปลอดภัย ผ่านการ sterile อย่างดี ติดต่อสอบถาม 02-718-6268, 088-671-4168 Dr.Phithak Kongkamon ทพ.พิทักษ์ กองกมล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Doctor of Dental Surgery (D.D.S., Prince of Songkla University) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดลHigher Graduate Diploma Programme in Advanced General Dentistry, (Mahidol University) หลักสูตรอบรมเฉพาะทางจัดฟัน Canine Orthodontic Center โดย รศ.เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยมหิดล Certificate of Orthodontics training Assoc.Prof. Sangiam Pusaksrikit Orthodontic Center (Mahidol University) สมาชิกสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย Orthodontic Society and Research of Thailand ( O.S.R.Th ) อบรมการจัดฟัน ระบบ ดามอล Damon Orthodontic System Essentials Seminar 2010 2011 2013 ประกาศนียบัตร การรักษาฟันกรามใหญ่ สถาบันทันตกรรม Certificate in Endodontics Institute of Dentistry สมาชิกสมาคม รากเทียมแห่งประเทศไทย Member of Thai Association of Dental Implantology.(TADI) สมาชิกสมาคม ทันตกรรมประดิษฐ์ไทย Member of Thai prosthodontic association.(TPA) สมาชิกชมรม เอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย Member of The Endodontic Society of Thailand.

Go to top of page
<